LOGARY, s.r.o.
revízie ZZ - VTZ , UTZ
konštrukcie, poradenstvo, vzdelávanie
Štrková12, 040 18 Košice
tel.: 055 636 0101,  0915 63 60 69
e-mail: janko.matis@gmail.com

ČSOB Košice,  č.ú: 4018869618/7500

IBAN:   SK05 7500 0000 0040 1886 9618

Registrácia: OS Košice I, odd.Sro, vl. 30705/V

IČO:  46 854 690

DIČ:  2023614285

IČ DPH: Nie je platca DPH

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode