Loragy, s.r.o.  Ing.Ján Matis

Vyhradené a určené technické zariadenia  

zdvíhacie zariadenia a tlakové nádoby

 

Poskytované služby v oblasti zdvíhacích zariadení:

1. Odborné skúšky a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení v oblasti dozoru Technickej inšpekcie SR

2. Revízne skúšky a revízie zdvíhacích zariadení na dráhach v oblasti dozoru Dopravného úradu SR

3. Revízie a prevádzkové kontroly tlakových zariadení na dráhach v oblasti dozoru Dopravného úrad SR 

4. Výchova a vzdelávanie pracovníkov - školenie v oblasti zdvíhacích zariadení

5. Príprava na kontrolu zo strany dozorných a štátnych inštitúcií, kontrola dokumentácie, dokladov a zdvíhacích zariadení

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode